Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­tos­sa ete­lä­puo­len tuu­li­voi­ma­lat pysähdyksissä


Tuu­li­puis­ton säh­köin­fra­struk­tuu­ris­sa on ilmen­nyt tek­ni­nen vika, joka rajoit­taa Mut­ka­lam­min tuo­tan­toa ete­lä­puo­lis­ten tuu­li­voi­ma­loi­den osalta.

Tilan­ne on puis­ton pää­ura­koit­si­jan Ves­ta­sin hal­lin­nas­sa, joka on rat­kais­sut vian syyn ja tekee ura­koit­si­joi­den­sa kans­sa tar­vit­ta­via val­mis­te­lui­ta vian kor­jaa­mis­ta varten. 

Tuu­li­puis­ton ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen etä­val­von­ta havait­si vian ja rea­goi tilan­tee­seen suun­ni­tel­lun mukaisesti.Vestasin ja Neoe­nin yhtei­se­nä tavoit­tee­na on saa­da tuu­li­puis­to takai­sin täy­teen tuo­tan­toon mah­dol­li­sim­man nopeasti. 

Kor­jauk­sen aika­tau­luar­vio päi­vit­tyy jat­ku­vas­ti ja jul­kis­ta mark­ki­na­tie­do­tus­tam­me tehon­ra­joi­tuk­ses­ta voi seu­ra­ta UMM-saa­ta­vuus­foo­ru­mil­la osoit­tees­sa https://umm.nordpoolgroup.com/