Usein kysyttyä

Täl­le sivul­le olem­me koon­neet kysy­myk­siä, joi­ta koh­taam­me useim­mi­ten liit­tyen Mut­ka­lam­min tuulipuistoon.

Ylei­ses­ti tuu­li­voi­mas­ta kiin­nos­tu­neil­le löy­tyy tie­toa Suo­men Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen (STY) sivuil­ta.

Usein kysy­tyt kysy­myk­set tuulivoimasta