Kom­po­nent­ti­kul­je­tuk­set ovat ohitse.


Vii­kon 26 lopus­sa toi­mi­tuk­sia suo­ri­tet­tu 822/822.

Vii­mei­set sii­vet saa­pui­vat vii­kon 26 aika­na. Kaik­ki pää­kom­po­nen­tit ovat saa­pu­neet määränpäähänsä.