Hel­mi­kuun Kuukausitiedote


Tuu­li­voi­ma­loi­den kom­po­nent­ti­toi­mi­tuk­set Raa­heen ja Kala­joen sata­mis­ta käyn­nis­tyi­vät hel­mi­kuus­sa. Tuu­li­voi­ma­lan pää­kom­po­nen­tit ovat siis tor­ni, sii­vet (3kpl), napa, nasel­li ja kone­huo­ne (dri­vet­rain). Kom­po­nen­tit toi­mi­te­taan suo­raan kun­kin voi­ma­la­pai­kan nos­toa­lu­eel­le, joil­la nii­den alus­ta­va kokoon­pa­no alkaa ns. esikasausnostureilla.

Esi­ka­saus­vai­hees­sa nos­te­taan kun­kin tor­nin kak­si alin­ta osaa perus­tuk­sen pääl­le. Loput voi­ma­loi­den kom­po­nen­teis­ta toi­mi­te­taan nos­toa­lu­eel­le pää­nos­to­ja var­ten, jot­ka ovat alka­mas­sa maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la. Esi­ka­saus­ta voi tar­kas­tel­la alla-ole­vis­ta viedoista. 

Tämän het­ki­nen mies­vah­vuus työ­mal­la on noin 80, joka tulee kak­sin­ker­tais­tu­maan maa­lis­kuun aika­na pää­nos­to­jen alkaes­sa. Työt ja toi­mi­tuk­set ovat suju­neet moit­teet­to­mas­ti hyvis­sä olo­suh­teis­sa ja työ­maan ties­töä on pai­kal­li­nen yhteis­työ­kump­pa­nim­me aura­nut ja hie­kot­ta­nut säännöllisesti. 

Haus­kaa kevään odottelua!