Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton tur­bii­ni­kul­je­tuk­set alka­mas­sa helmikuussa


Mut­ka­lam­min tur­bii­ni­kom­po­nent­te­ja on jo saa­pu­nut Raa­hen ja Kala­joen sata­miin, ja lähe­tyk­siä tulee lisää jat­ku­vas­ti. Kom­po­nent­tien toi­mi­tuk­set työ­maal­le alka­vat suun­ni­tel­mien mukaan hel­mi­kuun puo­les­sa välis­sä. Olem­me tie­dot­ta­neet alu­een asuk­kai­ta täs­tä erik­seen sekä jul­kai­sem­me vii­kot­tain mah­dol­li­sim­man tar­kan kul­je­tusai­ka­tau­lun. Kii­täm­me alu­een asuk­kai­ta jous­ta­vuu­des­ta, mitä suju­vien eri­kois­kul­je­tus­ten var­mis­ta­mi­nen vaatii.

Kala­joel­la sijait­se­val­ta Jyl­kän säh­kö­ase­mal­ta kul­ke­va ilma­lin­ja Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­toon on val­mis­tu­mas­sa aika­tau­lus­sa – täl­lä het­kel­lä työs­tä on noin 95 % val­mii­na. Ohes­sa lyhyt englan­nin­kie­li­nen video, mis­sä video­ku­vaa Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton eri työ­vai­hes­ta tähän mennessä:

Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­nus­töis­tä, otat­han yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se mutkalampi@neoen.com tai verk­ko­si­vuil­la ole­van yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.