Neoen hank­ki rahoi­tuk­sen Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­toon MEAG:lta


Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to­han­ke rahoi­te­taan Neoe­nin omis­ta varois­ta sekä 290 mil­joo­nan euron suu­rui­sel­la etuoi­keu­te­tul­la senior ‑lai­nal­la. Lai­nan on myön­tä­nyt sak­sa­lai­nen ins­ti­tu­tio­naa­li­nen omai­suu­den­hoi­to­yh­tiö MEAG, joka on osa Munich Re ‑yhtiö­tä. MEAG:n myön­tä­mä han­ke­ra­hoi­tus moni­puo­lis­taa Neoe­nin rahoi­tus­läh­tei­tä, tar­joa­mal­la eri taus­tois­ta tule­vil­le lai­noit­ta­jil­le mah­dol­li­suu­den olla muka­na uusiu­tu­viin ener­gia­muo­toi­hin siirtymisessä.

Neoe­nin oman pää­oman ja MEAG:n lai­nan lisäk­si ruot­sa­lai­nen SEB-pank­ki on myön­tä­nyt 38 mil­joo­nan euron suu­rui­sen arvon­li­sä­ve­ron rahoi­tus­vä­li­neen. Hank­kee­seen sijoi­tet­tu­jen varo­jen koko­nais­sum­man on arvioi­tu ole­van 478 mil­joo­naa euroa, kun rahoi­tus­kus­tan­nuk­sia ei ote­ta huomioon.