Neoen sol­mi säh­kön­myyn­ti­so­pi­muk­set Googlen, Hei­ne­ke­nin, Phil­lip­sin, Sig­ni­fyn ja Nou­ry­onin kanssa


Neoen, joka on yksi maa­il­man joh­ta­vis­ta ja nopeim­min kas­va­vis­ta itse­näi­sis­tä uusiu­tu­van ener­gian tuot­ta­jis­ta, on sol­mi­nut vih­reän säh­kön myyn­ti­so­pi­muk­set Suo­mes­sa tek­no­lo­gia­jät­ti Googlen sekä Hei­ne­ke­nin, Phil­lip­sin, Sig­ni­fyn ja Nou­ry­onin muo­dos­ta­man kon­sor­tion kanssa.

Google aikoo ostaa 130 megawat­tia säh­köä tule­vas­ta Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­tos­ta, kun hol­lan­ti­lai­sen kon­sor­tion pit­kä­ai­kai­nen säh­kön­myyn­ti­so­pi­mus kat­taa 126 megawattia.

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to myy näin ollen säh­köä vii­del­le suu­rel­le kan­sain­vä­li­sel­le yri­tyk­sel­le, mikä mer­kit­see uut­ta inno­va­tii­vis­ta käy­tän­töä suo­ma­lais­ten mark­ki­noi­den ener­gia­nos­to­so­pi­muk­sis­sa (Cor­po­ra­te PPA).