Raken­nus­tie­do­te: joulukuu


Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­nus­työt ovat eden­neet aika­tau­lun mukai­ses­ti. Jou­lu­kuun aika­na raken­nus­tah­ti työ­maal­la hiljenee.

Kaik­kien 69 tuu­li­voi­ma­lan perus­tuk­set saa­tiin val­miik­si mar­ras­kuun aika­na. Ensim­mäi­set tur­bii­ni­kul­je­tuk­set ovat alka­neet meri­teit­se koh­ti Kala­joen ja Raa­hen sata­mia, jois­sa osat varas­toi­daan ennen kul­jet­ta­mis­ta työ­maal­le. Kom­po­nent­tien toi­mi­tuk­set työ­maal­le alka­vat suun­ni­tel­mien mukaan helmikuussa.

Tuu­li­puis­ton kak­si säh­kö­ase­maa ja kyt­kin­kent­tä ovat val­mis­tu­neet. Kala­joel­la sijait­se­val­ta Jyl­kän säh­kö­ase­mal­ta kul­ke­va ilma­lin­ja Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­toon on val­mis­tu­mas­sa aika­tau­lus­sa – täl­lä het­kel­lä työs­tä on noin 80 % valmiina.

Maan­siir­to­työt ja raken­nus­työt kes­ki­jän­ni­te­kaa­pe­loin­nin osal­ta saa­te­taan suu­rim­mak­si osak­si pää­tök­seen vuo­den 2021 lop­puun mennessä.

Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­nus­töis­tä, otat­han yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se mutkalampi@neoen.com tai verk­ko­si­vuil­la ole­van yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.